Studenti GJAK

14.10. 2016

 

  Součástí oslav 120. výročí založení gymnázia je i výstava studentských prací, kterou je možno zhlédnout v Q – galerii do 25. listopadu.

Na výstavě je k vidění 59 děl z let 1994 až 2016 od 23 studentů. Zastoupeny jsou nejrůznější výtvarné techniky (kresba, malba, fotografie) i náměty prací (portrét, postava, abstrakce, architektura…).

 

Výtvarná výchova (VV) byla součástí výuky na gymnáziu už od jeho založení. Prvním učitelem kreslení a krasopisu byl v roce 1896 Eduard Horský. Na nižších stupních se vyučovala do roku 1953. Znovu se začala vyučovat v roce 1968 a studenti z ní mohli jako z nepovinného pátého předmětu i maturovat.

 

Výtvarnou výchovu učil do roku 1983 profesor Stanislav Jura. Poté se z gymnázia opět na čas vytratila. Prvním „porevolučním“ učitelem VV byl Ladislav Slabák. VV je povinná v prvních 4 ročnících osmiletého gymnázia. Na vyšším stupni si studenti vybírají mezi výtvarnou výchovou a hudební výchovou (v prvním a druhém ročníku), ve třetím ročníku seminář z dějin umění a v posledním ročníku cvičení z výtvarné výchovy.

 

Nyní učí na gymnáziu výtvarnou výchovu Pavel Lečbych. Do letošního roku z výtvarné výchovy odmaturovalo 208 studentů. Zkouška se skládá z obhajoby vlastních výtvarných prací a z teorie dějin umění.

 

Absolventi nacházejí další uplatnění na vysokých školách s pedagogickým zaměřením, na přírodovědeckých a filozofických fakultách, dále pak na fakultách architektury, stavebních fakultách a fakultě zahradní architektury.

Leave a Reply