Jiří Víšek // Portrétní fotografie

7.4. – 5.6. 2017

  Fotograf a pedagog Jiří Víšek (nar. 20. 12. 1960 v Prostějově) žije a působí v Brně.
 
Svou pedagogickou činností výrazně ovlivnil řadu mladých fotografů, kterým předává nejen své znalosti, ale zejména jim pomáhá najít vlastní cestu sebevyjádření v oblasti volné tvorby. Příkladem svým studentům je svou vlastní tvorbou a početnou výstavní činností. Pro J. Víška je určujícím a hlavním námětem člověk. Nejedná se o náhodné snímky lidí v běžných situacích. Ve svých fotografiích stylizuje člověka do modelových situací, zachycuje nejen fotografovaný „objekt“, ale individualitu osobnosti, atmosféru. Tímto prostřednictvím ukazuje i svůj vlastní svět, své vidění, poznání a vcítění. Logickým vyústěním tvůrčího postupu autora je cyklus stylizovaných portrétů, který vzniká průběžně od roku 1988. Navazuje na nejlepší tradice portrétní fotografie, zobrazované dokonale charakterizuje, dokáže snímek obohatit nečekaným detailem či atributem, který portrétu dodá netušený rozměr. Rozsáhlá kolekce portrétů Jiřího Víška má nadčasovou uměleckou hodnotu a navazuje na tradice portrétní fotografie v moderní podobě…nově a hravě… a přitom má dnes i sílu historické výpovědi o osobnostech. Vypráví příběh potkávání, vnímání.  Je výpovědí o lidech, na které vzpomínáme. Renata Skřebská

Životopis

Jiří Víšek narozen 20. 12. 1960 v Prostějově.

V letech 1976 až 1980 studoval na SUPŠ v Brně /nyní SŠUD a VOŠ Brno/ V letech 1981 až 1986 studoval na FAMU obor fotografie.

 

V roce 1988 pracoval v ČTK Pressfoto v Praze jako obrazový redaktor.

 

Od roku 1988 až do současnosti vyučuje na SŠUD a VOŠ Brno. V roce 1993 až 1994 externě vyučoval základy fotografie na FAVU v Brně. V letech 1995 až 1988 externě vyučoval fotografii na FAMU v Praze.

 

V Roce 1999 externě vyučoval fotografii na IRTMK VUT Brno ve Zlíně /nyní UTB Zlín/. V letech 1999 až 2002 vyučoval fotografii na SUPŠ v Uherském Hradišti a v letech 2002 až 2005 na SUŠG v Jihlavě.

 

V současnosti kromě SŠUD a VOŠ Brno vyučuje fotografii na Fakultě informatiky MU v Ateliéru grafického designu a multimédií. Na Masarykově univerzitě působí od roku 2005. Od roku 2007 také vede kurz fotografie na plenérech Univerzity třetího věku MU v Telči nepřetržitě až do současnosti.

 

Od roku 2008 až 2010 vedl kurzy fotografie ve Fotoškole-Brno a od roku 2010 příležitostně vyučuje v kurzech fotografie ve Fotogenii Brno.

 

Vystavoval na patnácti samostatných výstavách, například: 2010 Bratislava, Dom europskej fotografie, Prepoštská 4 a na dvaceti kolektivních výstavách, například: 2005 Praha, Městská knihovna, Česká fotografie 20. století.

 

Zastoupen ve sbírkách: Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, Moravská galerie Brno, Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec

Leave a Reply