Martin Vybíral // Rozetmívání

9. 10. – 4. 12. 2015

 

V 80. letech působil jako fotograf v reklamní agentuře a tiskárně.

 

Od roku 1982 se zabývá také divadelní fotografií. V oblasti užité fotografie spolupracuje s celou řadou reklamních agentur a vydavatelství, především pak s Moravskou galerií v Brně a Muzeem Brněnska.

 

Výstava fotografií s názvem Rozetmívání

v Q – galerii obsahuje část mé tvorby, která je vytvářena klasickou černobílou analogovou technikou. Nejnovější snímky vznikly velkoformátovou kamerou a následným kontaktem.

 

V žádném případě neopovrhuji moderní digitální technologií. Mnohé fotografie vznikaly souběžně digitální i klasickou technikou. Musím se přiznat, že klasika mi přes svou pracnost, a možná právě pro svou pracnost, umožňuje lépe zobrazit myšlenku, pocit, vyžaduje vyšší stupeň soustředění, ztišení a kontemplaci. 

 

Termín Rozetmívání použil při zahájení mé výstavy v roce 2008 Antonín Dufek. Postupem času jsem na tomto souboru dále pracoval, vytvářel další snímky antikvární technikou, často s jemným využitím zábleskového světla. Záblesk dovoluje vyjmout a překvapivě zdůraznit objekty v popředí, zatím co okolí se ponoří do temnějších odstínů šedi.

Leave a Reply